Index

S-THORVALDSEN EIENDOM AS

Orgnr: 818831722

adresse: Kjerringvågveien 33

id

17014

organisasjonsnummer

818831722

navn

S-THORVALDSEN EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjerringvågveien 33"], "kommune": "HITRA", "landkode": "NO", "poststed": "DOLMØY", "postnummer": "7252", "kommunenummer": "5056"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

818831722

navn

S-THORVALDSEN EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjerringvågveien 33

forradrpostnr

7252

forradrpoststed

DOLMØY

forradrkommnr

5056

forradrkommnavn

HITRA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.04.2017

stiftelsesdato

23.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818831722

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2463883, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13010491, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12422434}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 588056}}, "journalnr": "2021508251", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818831722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -224274, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 150000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -374274}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13234764, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1063430}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 12171334}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13010491}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -302279, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1279352}, "driftsresultat": -52850, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1226501}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -359693, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 80}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 359773}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -412543}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925403903 [navn] => S-THORVALDSEN EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-07-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818831722 [oppstartsdato] => 2020-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kjerringvu00e5gveien 33"], "kommune": "HITRA", "landkode": "NO", "poststed": "DOLMu00d8Y", "postnummer": "7252", "kommunenummer": "5056"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?