Index

S16 OSLO AS

Orgnr: 818680422

adresse: Sorgenfrigata 16A

id

16569

organisasjonsnummer

818680422

navn

S16 OSLO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sorgenfrigata 16A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0365", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ingrid Bredholt", "Sorgenfrigata 17A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0365", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818680422

navn

S16 OSLO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sorgenfrigata 16A

forradrpostnr

0365

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Ingrid Bredholt Sorgenfrigata 17A

ppostnr

0365

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.03.2017

stiftelsesdato

12.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818680422

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2096787, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 371247, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 193872}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 177375}}, "journalnr": "2020849252", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818680422"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -203924, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -233924}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 575171, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 575171}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 371247}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -223254, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 578041}, "driftsresultat": -285850, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 292191}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -373, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 378}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -286223}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918746854 [navn] => S16 OSLO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818680422 [oppstartsdato] => 2017-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sorgenfrigata 16A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0365", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ingrid Bredholt", "Sorgenfrigata 17A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0365", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?