Index

SÅ EIGEDOM AS

Orgnr: 811885282

mobil: 48 15 97 50

id

854

organisasjonsnummer

811885282

navn

SÅ EIGEDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "STRYN", "landkode": "NO", "poststed": "OLDEN", "postnummer": "6788", "kommunenummer": "4651"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811885282

navn

SÅ EIGEDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

6788

forradrpoststed

OLDEN

forradrkommnr

4651

forradrkommnavn

STRYN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.04.2013

stiftelsesdato

11.04.2013

tlf

tlf_mobil

48 15 97 50

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811885282

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2010619, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6590907, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6428954}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 161954}}, "journalnr": "2020754371", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811885282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 528188, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 364334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 163854}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6062719, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 387719}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5675000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6590907}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -85690, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 656414}, "driftsresultat": 136790, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 793204}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -222480, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 410}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 222890}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -85690}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911893703 [navn] => SÅ EIGEDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811885282 [oppstartsdato] => 2013-04-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "STRYN", "landkode": "NO", "poststed": "OLDEN", "postnummer": "6788", "kommunenummer": "4651"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?