Index

SACCO INTERNATIONAL AS

Orgnr: 919126094

adresse: Glopveien 27

id

273962

organisasjonsnummer

919126094

navn

SACCO INTERNATIONAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-09-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "32.990", "beskrivelse": "Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Glopveien 27"], "kommune": "STOR-ELVDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ATNA", "postnummer": "2476", "kommunenummer": "3423"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-07-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919126094

navn

SACCO INTERNATIONAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Glopveien 27

forradrpostnr

2476

forradrpoststed

ATNA

forradrkommnr

3423

forradrkommnavn

STOR-ELVDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

32.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.09.2017

stiftelsesdato

17.07.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

919126094

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 91656, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1124963, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 59400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1065563}}, "journalnr": "2021230326", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919126094"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -170860, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -670860}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1295823, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1295823}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1124963}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 33178, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 811308}, "driftsresultat": -1758, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 809549}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 34937, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 50072}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15135}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 33178}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919651598 [navn] => SACCO INTERNATIONAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-10-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "32.990", "beskrivelse": "Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 919126094 [oppstartsdato] => 2017-07-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Glopveien 27"], "kommune": "STOR-ELVDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ATNA", "postnummer": "2476", "kommunenummer": "3423"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?