Index

SAFE WEAR AS

Orgnr: 817758762

adresse: Steganeset

id

14294

organisasjonsnummer

817758762

navn

SAFE WEAR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.912", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Steganeset"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "KOLLTVEIT", "postnummer": "5360", "kommunenummer": "4626"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gullfjellvegen 38"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "STRAUME", "postnummer": "5354", "kommunenummer": "4626"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817758762

navn

SAFE WEAR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Steganeset

forradrpostnr

5360

forradrpoststed

KOLLTVEIT

forradrkommnr

4626

forradrkommnavn

ØYGARDEN

forradrland

Norge

postadresse

Gullfjellvegen 38

ppostnr

5354

ppoststed

STRAUME

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.912

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.09.2016

stiftelsesdato

22.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.07.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

817758762

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2046047, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 87959, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 87959}}, "journalnr": "2020794911", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817758762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3183, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -26817}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 84776, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 54776}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 30000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 87959}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4173, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 236995}, "driftsresultat": -3202, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 233793}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -971, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 79}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1050}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4173}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917842302 [navn] => SAFE WEAR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.912", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klu00e6r, skotu00f8y, reiseeffekter og lu00e6rvarer"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 817758762 [oppstartsdato] => 2016-10-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Steganeset"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "KOLLTVEIT", "postnummer": "5360", "kommunenummer": "4626"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gullfjellvegen 38"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "STRAUME", "postnummer": "5354", "kommunenummer": "4626"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?