Index

SAFEBASE AS

https://www.safebase.no

Orgnr: 811546852

webside: www.safebase.no
adresse: Havnegata 9

id

71

organisasjonsnummer

811546852

navn

SAFEBASE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Havnegata 9"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7010", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1201", "Torgarden"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7462", "kommunenummer": "5001"}

hjemmeside

www.safebase.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811546852

navn

SAFEBASE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Havnegata 9

forradrpostnr

7010

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1201 Torgarden

ppostnr

7462

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.02.2013

stiftelsesdato

24.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

www.safebase.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

13.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811546852

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 4716, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18308551, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3815187}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14493364}}, "journalnr": "2021127933", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811546852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8157936, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 459534}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7698402}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10150615, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6761494}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3389121}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18308551}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3196927, "totalresultat": 3196927, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 31902607}, "driftsresultat": 4249662, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 36152269}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -148644, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9134}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 157779}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4101018}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911576392 [navn] => SAFEBASE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 811546852 [oppstartsdato] => 2013-01-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Havnegata 9"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7010", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => www.safebase.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1201", "Torgarden"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7462", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?