Index

SAGATOON TROLL AS

Orgnr: 912595897

adresse: Nordvikvegen 277

id

118364

organisasjonsnummer

912595897

navn

SAGATOON TROLL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordvikvegen 277"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2316", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1075"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2305", "kommunenummer": "3403"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912595897

navn

SAGATOON TROLL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordvikvegen 277

forradrpostnr

2316

forradrpoststed

HAMAR

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1075

ppostnr

2305

ppoststed

HAMAR

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.10.2013

stiftelsesdato

03.10.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912595897

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2077175, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10723991, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6390000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4333991}}, "journalnr": "2020828186", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912595897"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12962, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -7872}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10711029, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3915083}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6795945}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10723991}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 812321, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6116569}, "driftsresultat": 944389, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7060958}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -132068, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 378}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 132446}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 812321}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 823895372 [navn] => SAGATOON TROLL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-11-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912595897 [oppstartsdato] => 2018-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordvikvegen 277"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2316", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1075"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2305", "kommunenummer": "3403"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?