Index

SAGATUN BARNEHAGE AS

Orgnr: 819291462

tlf: 92472214
adresse: v/ Kari Skulbørstad, Hognesaunvegen 60

id

18207

organisasjonsnummer

819291462

navn

SAGATUN BARNEHAGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-12

naeringskode1

{"kode": "88.911", "beskrivelse": "Barnehager"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/ Kari Skulbørstad", "Hognesaunvegen 60"], "kommune": "STJØRDAL", "landkode": "NO", "poststed": "STJØRDAL", "postnummer": "7513", "kommunenummer": "5035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819291462

navn

SAGATUN BARNEHAGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/ Kari Skulbørstad Hognesaunvegen 60

forradrpostnr

7513

forradrpoststed

STJØRDAL

forradrkommnr

5035

forradrkommnavn

STJØRDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

88.911

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.07.2017

stiftelsesdato

15.06.2017

tlf

92472214

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819291462

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2233235, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 884250, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8446}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 875805}}, "journalnr": "2021236203", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819291462"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 433924, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 44836}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 389088}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 450327, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 450327}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 884250}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 142758, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2513257}, "driftsresultat": 182311, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2695568}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 712, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 712}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 183024}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 988462985 [navn] => SAGATUN BARNEHAGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-07-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "88.911", "beskrivelse": "Barnehager"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 819291462 [oppstartsdato] => 2005-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hognesaunvegen 60"], "kommune": "STJu00d8RDAL", "landkode": "NO", "poststed": "STJu00d8RDAL", "postnummer": "7513", "kommunenummer": "5035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?