Index

SAGGÅRDEN D AS

https://www.eiendom.fritzoe.no

Orgnr: 892512752

tlf: 33 12 11 00
webside: www.eiendom.fritzoe.no
adresse: Sanden 4

id

79705

organisasjonsnummer

892512752

navn

SAGGÅRDEN D AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-28

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sanden 4"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3264", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-03-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 24 Fritzøe Brygge"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3285", "kommunenummer": "3805"}

hjemmeside

www.eiendom.fritzoe.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

892512752

navn

SAGGÅRDEN D AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sanden 4

forradrpostnr

3264

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 24 Fritzøe Brygge

ppostnr

3285

ppoststed

LARVIK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.04.2008

stiftelsesdato

06.03.2008

tlf

33 12 11 00

tlf_mobil

url

www.eiendom.fritzoe.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

892512752

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2322623, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2320217, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2029000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 291217}}, "journalnr": "2021371114", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892512752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1092590, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1088000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4590}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1227627, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1227627}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2320217}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 204075, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16875}, "driftsresultat": 274342, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 291217}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12707, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12707}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 261635}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916396643 [navn] => SAGGÅRDEN D AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 892512752 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sanden 4"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3264", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 24 Fritzu00f8e Brygge"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3285", "kommunenummer": "3805"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?