Index

SAKURA SUSHI TAKE AWAY AS

Orgnr: 812004352

mobil: 90607277
adresse: Storgata 11

id

1077

organisasjonsnummer

812004352

navn

SAKURA SUSHI TAKE AWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 11"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1771", "kommunenummer": "3001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-16

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kalaveien 68"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "KLAVESTADHAUGEN", "postnummer": "1743", "kommunenummer": "3003"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812004352

navn

SAKURA SUSHI TAKE AWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 11

forradrpostnr

1771

forradrpoststed

HALDEN

forradrkommnr

3001

forradrkommnavn

HALDEN

forradrland

Norge

postadresse

Kalaveien 68

ppostnr

1743

ppoststed

KLAVESTADHAUGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.07.2013

stiftelsesdato

16.05.2013

tlf

tlf_mobil

90607277

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812004352

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2211145, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 90914, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13909}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 77005}}, "journalnr": "2020973948", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812004352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -329339, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -359339}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 420253, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 219662}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 200591}}, "sumEgenkapitalGjeld": 90914}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -87521, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2068435}, "driftsresultat": -87344, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1981091}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -178, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2071}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2249}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -87521}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912167615 [navn] => SAKURA SUSHI TAKE AWAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 812004352 [oppstartsdato] => 2013-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 11"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1771", "kommunenummer": "3001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kalaveien 68"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "KLAVESTADHAUGEN", "postnummer": "1743", "kommunenummer": "3003"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?