Index

SALA MUSIC AS

Orgnr: 918099018

adresse: c/o ALH AS, Sjøvegen 80

id

246909

organisasjonsnummer

918099018

navn

SALA MUSIC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "90.032", "beskrivelse": "Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o ALH AS", "Sjøvegen 80"], "kommune": "GISKE", "landkode": "NO", "poststed": "GISKE", "postnummer": "6052", "kommunenummer": "1532"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

918099018

navn

SALA MUSIC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o ALH AS Sjøvegen 80

forradrpostnr

6052

forradrpoststed

GISKE

forradrkommnr

1532

forradrkommnavn

GISKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

90.032

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.11.2016

stiftelsesdato

01.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.06.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

918099018

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1973285, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10754249, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 75502}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10678747}}, "journalnr": "2020718671", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918099018"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5189008, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5164578}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5565240, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5565240}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10754249}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5059297, "totalresultat": 5059297, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 22441011}, "driftsresultat": 7948507, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 30389518}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 136861, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 280803}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 143942}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8085368}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918176160 [navn] => SALA MUSIC AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.032", "beskrivelse": "Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 918099018 [oppstartsdato] => 2016-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o ALH AS", "Sju00f8vegen 80"], "kommune": "GISKE", "landkode": "NO", "poststed": "GISKE", "postnummer": "6052", "kommunenummer": "1532"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?