Index

SALINAS INVEST AS

Orgnr: 912596435

adresse: c/o Clarksons Platou Property Mgt, Munkedamsveien 62C

id

118377

organisasjonsnummer

912596435

navn

SALINAS INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Clarksons Platou Property Mgt", "Munkedamsveien 62C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0270", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-08

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tormod Ødegård", "Heggesnaret 17C"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HASLUM", "postnummer": "1344", "kommunenummer": "3024"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912596435

navn

SALINAS INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Clarksons Platou Property Mgt Munkedamsveien 62C

forradrpostnr

0270

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Tormod Ødegård Heggesnaret 17C

ppostnr

1344

ppoststed

HASLUM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.10.2013

stiftelsesdato

08.10.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912596435

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2435905, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 448217, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 385556}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 62661}}, "journalnr": "2021479933", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912596435"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 134608, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 94334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 40274}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 313609, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 44410}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 269199}}, "sumEgenkapitalGjeld": 448217}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 175665, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsresultat": 107125, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 107125}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 85293, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 104447}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 19154}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 192418}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926982273 [navn] => SALINAS INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-04-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912596435 [oppstartsdato] => 2021-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Clarksons Platou Property Mgt", "Munkedamsveien 62C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0270", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tormod u00d8degu00e5rd", "Heggesnaret 17C"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "HASLUM", "postnummer": "1344", "kommunenummer": "3024"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?