Index

SALTDAL FOTKLINIKK AS

Orgnr: 893735852

tlf: 75 69 16 20
mobil: 412 92 306
adresse: Osveien 8

id

81789

organisasjonsnummer

893735852

navn

SALTDAL FOTKLINIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-17

naeringskode1

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Osveien 8"], "kommune": "SALTDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ROGNAN", "postnummer": "8250", "kommunenummer": "1840"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-02-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

893735852

navn

SALTDAL FOTKLINIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Osveien 8

forradrpostnr

8250

forradrpoststed

ROGNAN

forradrkommnr

1840

forradrkommnavn

SALTDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.02.2009

stiftelsesdato

01.02.2009

tlf

75 69 16 20

tlf_mobil

412 92 306

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

28.03.2009

regnskap

regnskap #0

orgnr

893735852

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2215305, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 897810, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 894810}}, "journalnr": "2021106405", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893735852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 706653, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 606653}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 191157, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 191157}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 897810}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 118848, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 735681}, "driftsresultat": 152587, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 888268}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 999, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1337}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 338}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 153586}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993760293 [navn] => SALTDAL FOTKLINIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-02-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 893735852 [oppstartsdato] => 2009-02-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Osveien 8"], "kommune": "SALTDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ROGNAN", "postnummer": "8250", "kommunenummer": "1840"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?