Index

SALTDALSHYTTA UTVIKLING AS

Orgnr: 812027972

mobil: 979 96 660
adresse: v/ Stein Erik Heggset, Flintegata 8B

id

1134

organisasjonsnummer

812027972

navn

SALTDALSHYTTA UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-06

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/ Stein Erik Heggset", "Flintegata 8B"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6510", "kommunenummer": "1505"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812027972

navn

SALTDALSHYTTA UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/ Stein Erik Heggset Flintegata 8B

forradrpostnr

6510

forradrpoststed

KRISTIANSUND N

forradrkommnr

1505

forradrkommnavn

KRISTIANSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.06.2013

stiftelsesdato

24.04.2013

tlf

tlf_mobil

979 96 660

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812027972

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2555377, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 87843803, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1619622}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 86224181}}, "journalnr": "2021536805", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812027972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7676185, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1032679}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6643506}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 80167618, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 79849033}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 318585}}, "sumEgenkapitalGjeld": 87843803}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4131124, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 39009212}, "driftsresultat": 7523186, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 46532398}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2223119, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 53624}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2276743}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5300067}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912051404 [navn] => SALTDALSHYTTA UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812027972 [oppstartsdato] => 2013-04-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/ Stein Erik Heggset", "Flintegata 8B"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6510", "kommunenummer": "1505"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?