Index

SALTEN ZOO AS

https://www.buddy.no

Orgnr: 812063502

tlf: 75 64 39 30
webside: www.buddy.no
adresse: Sjøgata 74

id

1215

organisasjonsnummer

812063502

navn

SALTEN ZOO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.762", "beskrivelse": "Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjøgata 74"], "kommune": "FAUSKE", "landkode": "NO", "poststed": "FAUSKE", "postnummer": "8200", "kommunenummer": "1841"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-05

hjemmeside

www.buddy.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812063502

navn

SALTEN ZOO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sjøgata 74

forradrpostnr

8200

forradrpoststed

FAUSKE

forradrkommnr

1841

forradrkommnavn

FAUSKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.762

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.06.2013

stiftelsesdato

05.06.2013

tlf

75 64 39 30

tlf_mobil

url

www.buddy.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812063502

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2321427, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 636008, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 636008}}, "journalnr": "2021368872", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812063502"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 71627, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 125000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -53373}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 564381, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 380631}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 183750}}, "sumEgenkapitalGjeld": 636008}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 47035, "totalresultat": 47035, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3165895}, "driftsresultat": 47899, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3213794}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -863, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1328}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2191}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 47035}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 991927611 [navn] => SALTEN ZOO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-11-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.762", "beskrivelse": "Butikkhandel med kju00e6ledyr og fu00f4r til kju00e6ledyr"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 812063502 [oppstartsdato] => 2007-11-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sju00f8gata 74"], "kommune": "FAUSKE", "landkode": "NO", "poststed": "FAUSKE", "postnummer": "8200", "kommunenummer": "1841"} [links] => [] [hjemmeside] => www.buddy.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-06-12 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?