Index

SALTENS DAMP EIENDOM AS

Orgnr: 811932892

adresse: Dronningens gate 18

id

942

organisasjonsnummer

811932892

navn

SALTENS DAMP EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dronningens gate 18"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8006", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 213"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8001", "kommunenummer": "1804"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811932892

navn

SALTENS DAMP EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dronningens gate 18

forradrpostnr

8006

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 213

ppostnr

8001

ppoststed

BODØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.05.2013

stiftelsesdato

25.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811932892

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2335631, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 24254545, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 22465668}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1788876}}, "journalnr": "2021259436", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811932892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1595919, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 734861}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 861058}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 22658625, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 444407}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 22214219}}, "sumEgenkapitalGjeld": 24254545}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -24840, "totalresultat": -24840, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1626593}, "driftsresultat": 722010, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2348603}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -753857, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4148}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 758005}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -31847}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995661225 [navn] => SALTENS DAMP EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-06-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811932892 [oppstartsdato] => 2009-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dronningens gate 18"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8006", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 213"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8001", "kommunenummer": "1804"} [datoEierskifte] => 2013-02-25 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?