Index

SALTSTRAUMEN HISTORISKE OPPLEVELSER AS

Orgnr: 819340722

mobil: 900 60 983
adresse: Knaplund, Myran 4

id

18378

organisasjonsnummer

819340722

navn

SALTSTRAUMEN HISTORISKE OPPLEVELSER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-08-10

naeringskode1

{"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Knaplund", "Myran 4"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "SALTSTRAUMEN", "postnummer": "8056", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-16

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Elisabeth Nilsen", "Kapstøveien 52"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "SALTSTRAUMEN", "postnummer": "8056", "kommunenummer": "1804"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819340722

navn

SALTSTRAUMEN HISTORISKE OPPLEVELSER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Knaplund Myran 4

forradrpostnr

8056

forradrpoststed

SALTSTRAUMEN

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

c/o Elisabeth Nilsen Kapstøveien 52

ppostnr

8056

ppoststed

SALTSTRAUMEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

79.903

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.08.2017

stiftelsesdato

16.06.2017

tlf

tlf_mobil

900 60 983

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819340722

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2198097, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 255196, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 255196}}, "journalnr": "2020959245", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819340722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 209674, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 207555}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2119}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 45522, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 45522}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 255196}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 54897, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 255833}, "driftsresultat": 54794, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 310627}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 103, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 103}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 54897}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923013423 [navn] => SALTSTRAUMEN HISTORISKE OPPLEVELSER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-07-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangu00f8rvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819340722 [oppstartsdato] => 2017-07-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Knaplund", "Myran 4"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "SALTSTRAUMEN", "postnummer": "8056", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Elisabeth Nilsen", "Kapstu00f8veien 52"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "SALTSTRAUMEN", "postnummer": "8056", "kommunenummer": "1804"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?