Index

SALVASSKARDELVA KRAFTVERK AS

Orgnr: 820804112

adresse: Sandakerveien 138

id

22540

organisasjonsnummer

820804112

navn

SALVASSKARDELVA KRAFTVERK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-04-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "35.111", "beskrivelse": "Produksjon av elektrisitet fra vannkraft"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandakerveien 138"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0484", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1520", "beskrivelse": "Kommunalt eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 4270 Nydalen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0401", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820804112

navn

SALVASSKARDELVA KRAFTVERK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandakerveien 138

forradrpostnr

0484

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 4270 Nydalen

ppostnr

0401

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

35.111

nkode2

nkode3

sektorkode

1520

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.04.2018

stiftelsesdato

13.04.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820804112

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2111215, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 73900469, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 62028670}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11871799}}, "journalnr": "2020863143", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820804112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 48075, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -51925}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 73852394, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13852394}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 60000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 73900469}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -39780, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 51000}, "driftsresultat": -51000, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -51000}}]

Reserver mot visning?