Index

SAMANCA AS

Orgnr: 815069862

mobil: 93406366
adresse: Haakon Sæthres veg 39

id

7702

organisasjonsnummer

815069862

navn

SAMANCA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-17

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haakon Sæthres veg 39"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "PARADIS", "postnummer": "5232", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815069862

navn

SAMANCA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haakon Sæthres veg 39

forradrpostnr

5232

forradrpoststed

PARADIS

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.03.2015

stiftelsesdato

22.12.2014

tlf

tlf_mobil

93406366

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815069862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2269181, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12090093, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 719810}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11370283}}, "journalnr": "2021290536", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815069862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11938458, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 318620}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11619838}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 151635, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 47661}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 103974}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12090093}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 70583, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15935}, "driftsresultat": -15935, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 106477, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 106660}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 183}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 90542}}]

Reserver mot visning?