Index

SAMSLÅTT AUTO AS

Orgnr: 812180762

adresse: Ytstebrødveien 363

id

1500

organisasjonsnummer

812180762

navn

SAMSLÅTT AUTO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ytstebrødveien 363"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "EGERSUND", "postnummer": "4374", "kommunenummer": "1101"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812180762

navn

SAMSLÅTT AUTO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ytstebrødveien 363

forradrpostnr

4374

forradrpoststed

EGERSUND

forradrkommnr

1101

forradrkommnavn

EIGERSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.07.2013

stiftelsesdato

27.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812180762

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2024499, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1535641, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 285567}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1250074}}, "journalnr": "2020770432", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812180762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 910131, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 370024}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 540107}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 625510, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 549829}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 75681}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1535641}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -541140, "totalresultat": -541140, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4038719}, "driftsresultat": -529721, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3508999}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11420, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 327}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11747}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -541140}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 989172565 [navn] => SAMSLÅTT AUTO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-12-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 812180762 [oppstartsdato] => 2005-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ytstebru00f8dveien 363"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "EGERSUND", "postnummer": "4374", "kommunenummer": "1101"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-06-27 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?