Index

SANDBRAATEN AS

Orgnr: 818666152

mobil: 905 75 875
adresse: Lysakerveien 34

id

16516

organisasjonsnummer

818666152

navn

SANDBRAATEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.420", "beskrivelse": "Flyttetransport"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lysakerveien 34"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "KROKSTADELVA", "postnummer": "3055", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hofgaards gate 12"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3012", "kommunenummer": "3005"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818666152

navn

SANDBRAATEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lysakerveien 34

forradrpostnr

3055

forradrpoststed

KROKSTADELVA

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

Hofgaards gate 12

ppostnr

3012

ppoststed

DRAMMEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.420

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.03.2017

stiftelsesdato

21.01.2017

tlf

tlf_mobil

905 75 875

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818666152

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1905884, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": -49313, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 18866}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -68179}}, "journalnr": "2020647284", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818666152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -101978, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -126408}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 52665, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 52665}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": -49313}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -21249, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 531827}, "driftsresultat": -21253, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 510574}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -21249}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918768793 [navn] => SAKONTHAI MASSASJE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.420", "beskrivelse": "Flyttetransport"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 818666152 [oppstartsdato] => 2017-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hofgaards gate 12"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3012", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?