Index

SANDEFJORD MARITIM AS

Orgnr: 812297732

adresse: Hegnasletta 8

id

1750

organisasjonsnummer

812297732

navn

SANDEFJORD MARITIM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "33.150", "beskrivelse": "Reparasjon og vedlikehold av skip og båter"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hegnasletta 8"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3217", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 26"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3219", "kommunenummer": "3804"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812297732

navn

SANDEFJORD MARITIM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hegnasletta 8

forradrpostnr

3217

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

Industriveien 26

ppostnr

3219

ppoststed

SANDEFJORD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

33.150

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.08.2013

stiftelsesdato

05.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.04.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812297732

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2362333, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2449108, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 287200}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2161908}}, "journalnr": "2021297764", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812297732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 533619, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 503619}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1915488, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1106228}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 809260}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2449108}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -98105, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7019096}, "driftsresultat": 15237, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7034333}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -145756, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -10111}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 135644}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -130519}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995959097 [navn] => SANDEFJORD MARITIM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-09-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "33.150", "beskrivelse": "Reparasjon og vedlikehold av skip og bu00e5ter"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 812297732 [oppstartsdato] => 2010-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hegnasletta 8"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3217", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 26"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3219", "kommunenummer": "3804"} [datoEierskifte] => 2013-09-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?