Index

SANDEM INVEST AS

Orgnr: 814584992

mobil: 992 27 615
adresse: c/o Anne Marit Myhre, Kjellåsvegen 20

id

6722

organisasjonsnummer

814584992

navn

SANDEM INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-12-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Anne Marit Myhre", "Kjellåsvegen 20"], "kommune": "TRYSIL", "landkode": "NO", "poststed": "TRYSIL", "postnummer": "2420", "kommunenummer": "3421"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-10-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814584992

navn

SANDEM INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Anne Marit Myhre Kjellåsvegen 20

forradrpostnr

2420

forradrpoststed

TRYSIL

forradrkommnr

3421

forradrkommnavn

TRYSIL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.12.2014

stiftelsesdato

13.10.2014

tlf

tlf_mobil

992 27 615

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814584992

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2032661, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1375848, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 386700}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 989148}}, "journalnr": "2020780024", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814584992"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -24915, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -55249}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1400763, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1400763}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1375848}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 99507, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2313201}, "driftsresultat": 119484, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2432685}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -19977, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 543}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20520}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 99507}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819107092 [navn] => SANDEM INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 814584992 [oppstartsdato] => 2017-06-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Anne Marit Myhre", "Kjellu00e5svegen 20"], "kommune": "TRYSIL", "landkode": "NO", "poststed": "TRYSIL", "postnummer": "2420", "kommunenummer": "3421"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?