Index

SANDENS PHT AS

Orgnr: 815082532

adresse: Dronningens gate 15

id

7732

organisasjonsnummer

815082532

navn

SANDENS PHT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-10

naeringskode1

{"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dronningens gate 15"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tollbodgata 14"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4611", "kommunenummer": "4204"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815082532

navn

SANDENS PHT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dronningens gate 15

forradrpostnr

4610

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

Tollbodgata 14

ppostnr

4611

ppoststed

KRISTIANSAND S

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.211

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.03.2015

stiftelsesdato

06.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.05.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815082532

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 69126, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 270916, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 23698}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 247219}}, "journalnr": "2021192540", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815082532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -59917, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -89917}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 330833, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 330833}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 270916}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -33229, "totalresultat": -33229, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1221310}, "driftsresultat": -31405, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1189905}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1824, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 30}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1853}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -33229}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 815112512 [navn] => SANDENS PHT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815082532 [oppstartsdato] => 2015-03-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dronningens gate 15"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tollbodgata 14"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4611", "kommunenummer": "4204"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?