Index

SANDNES AKTIV AS

Orgnr: 814969592

adresse: Ødegårdsbakken 9

id

7471

organisasjonsnummer

814969592

navn

SANDNES AKTIV AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-13

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ødegårdsbakken 9"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SLEMMESTAD", "postnummer": "3470", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814969592

navn

SANDNES AKTIV AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ødegårdsbakken 9

forradrpostnr

3470

forradrpoststed

SLEMMESTAD

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.02.2015

stiftelsesdato

26.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814969592

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1924964, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6984152, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6964620}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19532}}, "journalnr": "2020663090", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814969592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -776019, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -806019}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7760171, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 823250}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6936921}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6984152}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -793780, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 58502}, "driftsresultat": -568502, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": -510000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -225278, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 225283}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -793780}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923891072 [navn] => SANDNES AKTIV AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-11-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814969592 [oppstartsdato] => 2018-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8degu00e5rdsbakken 9"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SLEMMESTAD", "postnummer": "3470", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?