Index

SANDNES BYUTVIKLING NÆRING BFK2 AS

Orgnr: 818632592

adresse: Haakon VIIs gate 8

id

16434

organisasjonsnummer

818632592

navn

SANDNES BYUTVIKLING NÆRING BFK2 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-28

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haakon VIIs gate 8"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4005", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 7 Sentrum"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4001", "kommunenummer": "1103"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818632592

navn

SANDNES BYUTVIKLING NÆRING BFK2 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haakon VIIs gate 8

forradrpostnr

4005

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 7 Sentrum

ppostnr

4001

ppoststed

STAVANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.02.2017

stiftelsesdato

05.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818632592

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2455621, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 355848, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 279019}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 76829}}, "journalnr": "2021496798", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818632592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -26228, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -56228}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 382075, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 382075}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 355848}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -28409, "totalresultat": -28409, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 29394}, "driftsresultat": -29394, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7028, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7028}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -36421}}]

Reserver mot visning?