Index

SANDNES ELEKTRISKE FORRETNING AS

Orgnr: 810034882

tlf: 51 68 57 00
adresse: Langgata 87

id

1

organisasjonsnummer

810034882

navn

SANDNES ELEKTRISKE FORRETNING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Langgata 87"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4306", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1977-06-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 32"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4301", "kommunenummer": "1108"}

naeringskode2

{"kode": "47.592", "beskrivelse": "Butikkhandel med belysningsutstyr"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

naeringskode3

{"kode": "27.510", "beskrivelse": "Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og -apparater"}

Difi-opplysninger

orgnr

810034882

navn

SANDNES ELEKTRISKE FORRETNING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Langgata 87

forradrpostnr

4306

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 32

ppostnr

4301

ppoststed

SANDNES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

47.592

nkode3

27.510

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

15.06.1977

tlf

51 68 57 00

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

810034882

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2190417, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2857446, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 422400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2435046}}, "journalnr": "2020949438", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810034882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -3611519, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2900000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -6511519}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6468965, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6462780}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6185}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2857446}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -583806, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9140495}, "driftsresultat": -410741, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8729754}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -173065, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 36125}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 209190}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -583806}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914930553 [navn] => SANDNES ELEKTRISKE FORRETNING AS AVD SERVICE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "27.510", "beskrivelse": "Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og -apparater"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 810034882 [oppstartsdato] => 2015-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Langgata 87"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4306", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 32"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4301", "kommunenummer": "1108"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 973150480 [navn] => SANDNES ELEKTRISKE FORRETNING AS AVD INSTALLASJON [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 810034882 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Langgata 87"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4306", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 32"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4301", "kommunenummer": "1108"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #3

Array ( [organisasjonsnummer] => 973150499 [navn] => SANDNES ELEKTRISKE FORRETNING AS AVD BUTIKK [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.592", "beskrivelse": "Butikkhandel med belysningsutstyr"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810034882 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Langgata 87"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4306", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 32"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4301", "kommunenummer": "1108"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?