Index

SANDNES GARN AS

Orgnr: 877050262

tlf: 51 60 86 00
adresse: Foss-Eikeland

id

57715

organisasjonsnummer

877050262

navn

SANDNES GARN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1996-12-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "13.100", "beskrivelse": "Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer"}

antallAnsatte

141

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Foss-Eikeland"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4302", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-12-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 143"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4301", "kommunenummer": "1108"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877050262

navn

SANDNES GARN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Foss-Eikeland

forradrpostnr

4302

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 143

ppostnr

4301

ppoststed

SANDNES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

13.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.12.1996

stiftelsesdato

17.12.1996

tlf

51 60 86 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

141

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877050262

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2388931, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 168079000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 38683000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 129396000}}, "journalnr": "2021336521", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877050262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 34640000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 13586000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 21054000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 133439000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 125515000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7925000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 168079000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 53784000, "totalresultat": 53784000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 290110000}, "driftsresultat": 69701000, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 359812000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -955000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 73000}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1028000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 68746000}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971762764 [navn] => SANDNES GARN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "13.100", "beskrivelse": "Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer"} [antallAnsatte] => 141 [overordnetEnhet] => 877050262 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kvernelandsveien 126"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4323", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 143"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4301", "kommunenummer": "1108"} [datoEierskifte] => 2000-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?