Index

SANDSVÆRVEIEN AUTOSENTER AS

Orgnr: 811557722

mobil: 951 51 000
adresse: Sandsværveien 116

id

91

organisasjonsnummer

811557722

navn

SANDSVÆRVEIEN AUTOSENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.300", "beskrivelse": "Detaljhandel med drivstoff til motorvogner"}

antallAnsatte

19

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandsværveien 116"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3616", "kommunenummer": "3006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811557722

navn

SANDSVÆRVEIEN AUTOSENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandsværveien 116

forradrpostnr

3616

forradrpoststed

KONGSBERG

forradrkommnr

3006

forradrkommnavn

KONGSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.02.2013

stiftelsesdato

15.01.2013

tlf

tlf_mobil

951 51 000

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

19

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811557722

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1762834, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1068451, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 95582}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 972869}}, "journalnr": "2020486801", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811557722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 22147, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -177853}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1046304, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1046304}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1068451}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -65144, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9414408}, "driftsresultat": -45356, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9369052}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -19788, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 199}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 19987}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -65144}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971797339 [navn] => SANDSVÆRVEIEN AUTOSENTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.300", "beskrivelse": "Detaljhandel med drivstoff til motorvogner"} [antallAnsatte] => 19 [overordnetEnhet] => 811557722 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sandsvu00e6rveien 116"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3616", "kommunenummer": "3006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-04-03 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?