Index

SANDVEN BRITISH CARS BERGEN AS

Orgnr: 815310772

tlf: 55 98 58 20
adresse: Kokstadvegen 15

id

8281

organisasjonsnummer

815310772

navn

SANDVEN BRITISH CARS BERGEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

33

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kokstadvegen 15"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "KOKSTAD", "postnummer": "5257", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815310772

navn

SANDVEN BRITISH CARS BERGEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kokstadvegen 15

forradrpostnr

5257

forradrpoststed

KOKSTAD

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.04.2015

stiftelsesdato

15.04.2015

tlf

55 98 58 20

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

33

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815310772

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2550771, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 105478334, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14568688}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 90909645}}, "journalnr": "2021531060", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815310772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 28638083, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20762059}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7876024}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 76840250, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 66556836}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10283414}}, "sumEgenkapitalGjeld": 105478334}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5908470, "totalresultat": 5908470, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 299239333}, "driftsresultat": 8533622, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 307772956}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -895749, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 36400}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 932149}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7637873}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915322468 [navn] => SANDVEN BRITISH CARS BERGEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 33 [overordnetEnhet] => 815310772 [oppstartsdato] => 2015-04-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kokstadvegen 15"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "KOKSTAD", "postnummer": "5257", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 982094364 [navn] => SANDVEN BRITISH CARS BERGEN AS AVD VERKSTED [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-06-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815310772 [oppstartsdato] => 2000-02-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sandbrekketoppen 30"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESTTUN", "postnummer": "5224", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => www.sandvenservice.com [postadresse] => [datoEierskifte] => 2018-12-12 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?