Index

SANDVIKA REISEBYRÅ AS

Orgnr: 814908542

adresse: Alfheim 7

id

7339

organisasjonsnummer

814908542

navn

SANDVIKA REISEBYRÅ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "79.110", "beskrivelse": "Reisebyråvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Alfheim 7"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1384", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814908542

navn

SANDVIKA REISEBYRÅ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Alfheim 7

forradrpostnr

1384

forradrpoststed

ASKER

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

79.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.02.2015

stiftelsesdato

01.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814908542

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 49378, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2306, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2306}}, "journalnr": "2021175834", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814908542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -108727, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -208727}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 111033, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 111033}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2306}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -28636, "totalresultat": -28636, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 35748}, "driftsresultat": -29110, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6638}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 474, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 474}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -28636}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914930480 [navn] => SANDVIKA REISEBYRÅ AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.110", "beskrivelse": "Reisebyru00e5virksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814908542 [oppstartsdato] => 2015-02-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Alfheim 7"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1384", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?