Index

SANDVIKSTRANDEN AS

Orgnr: 815216172

tlf: 66 79 99 00
adresse: c/o Profier AS, Erteløkka 7

id

8070

organisasjonsnummer

815216172

navn

SANDVIKSTRANDEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Profier AS", "Erteløkka 7"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1384", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-26

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 485"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1373", "kommunenummer": "3025"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

815216172

navn

SANDVIKSTRANDEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Profier AS Erteløkka 7

forradrpostnr

1384

forradrpoststed

ASKER

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 485

ppostnr

1373

ppoststed

ASKER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.04.2015

stiftelsesdato

26.03.2015

tlf

66 79 99 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815216172

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2337403, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 40240225, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 38201924}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2038301}}, "journalnr": "2021264587", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815216172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 33514545, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 9872865}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 23641680}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6725680, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4397442}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2328238}}, "sumEgenkapitalGjeld": 40240225}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2756687, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1650339}, "driftsresultat": 3653943, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5304282}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -119808, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 498}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 120306}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3534135}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915222277 [navn] => SANDVIKSTRANDEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815216172 [oppstartsdato] => 2015-03-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Profier AS", "Ertelu00f8kka 7"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1384", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 485"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1373", "kommunenummer": "3025"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?