Index

SAPPA AS

Orgnr: 893743162

adresse: Myrbrannen 24

id

81809

organisasjonsnummer

893743162

navn

SAPPA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-16

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Myrbrannen 24"], "kommune": "STJØRDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HELL", "postnummer": "7517", "kommunenummer": "5035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

893743162

navn

SAPPA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Myrbrannen 24

forradrpostnr

7517

forradrpoststed

HELL

forradrkommnr

5035

forradrkommnavn

STJØRDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.02.2009

stiftelsesdato

01.01.2009

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

893743162

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2343077, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1109276, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1109276}}, "journalnr": "2021266803", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893743162"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 944242, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 844242}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 165034, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 145022}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 20012}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1109276}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 158465, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 632329}, "driftsresultat": 203257, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 835586}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -56, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 86}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 142}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 203201}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993762024 [navn] => SAPPA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-02-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 893743162 [oppstartsdato] => 2009-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Myrbrannen 24"], "kommune": "STJu00d8RDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HELL", "postnummer": "7517", "kommunenummer": "5035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?