Index

SAPPHO AS

Orgnr: 812289802

adresse: Damfaret 5

id

1736

organisasjonsnummer

812289802

navn

SAPPHO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-10

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Damfaret 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0671", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812289802

navn

SAPPHO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Damfaret 5

forradrpostnr

0671

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.08.2013

stiftelsesdato

06.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812289802

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2450869, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1647074, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 68901}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1578173}}, "journalnr": "2021495239", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812289802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1647074, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1647074}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1647074}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -9, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -9, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -9}}]

Reserver mot visning?