Index

SARTOR BILOPPRETTING AS

Orgnr: 870922752

tlf: 56 324980
adresse: Idrettsvegen 126

id

54106

organisasjonsnummer

870922752

navn

SARTOR BILOPPRETTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Idrettsvegen 126"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "STRAUME", "postnummer": "5353", "kommunenummer": "4626"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-04-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

870922752

navn

SARTOR BILOPPRETTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Idrettsvegen 126

forradrpostnr

5353

forradrpoststed

STRAUME

forradrkommnr

4626

forradrkommnavn

ØYGARDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

26.04.1994

tlf

56 324980

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

870922752

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1635862, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 39188420, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 32873845}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6314575}}, "journalnr": "2020356235", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870922752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 16679491, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 16579491}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 22508929, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 14294278}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8214651}}, "sumEgenkapitalGjeld": 39188420}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5880839, "totalresultat": 5880839, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 21663691}, "driftsresultat": 7839647, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 29503338}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -294035, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 20151}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 314186}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7545612}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972392413 [navn] => SARTOR BILOPPRETTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 870922752 [oppstartsdato] => 1994-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Idrettsvegen 126"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "STRAUME", "postnummer": "5353", "kommunenummer": "4626"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?