Index

SAS NORGE AS

Orgnr: 811176702

tlf: 64 81 60 50
adresse: Henrik Ibsens vei, Teknisk Base, 2. etasje

id

54

organisasjonsnummer

811176702

navn

SAS NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "51.100", "beskrivelse": "Lufttransport med passasjerer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Henrik Ibsens vei", "Teknisk Base, 2. etasje"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2060", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1946-07-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 144"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2061", "kommunenummer": "3033"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811176702

navn

SAS NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Henrik Ibsens vei Teknisk Base, 2. etasje

forradrpostnr

2060

forradrpoststed

GARDERMOEN

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 144

ppostnr

2061

ppoststed

GARDERMOEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

51.100

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

02.07.1946

tlf

64 81 60 50

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811176702

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1703812, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2895756000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2128868000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 766888000}}, "journalnr": "2020424439", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811176702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2703244000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 517000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2186244000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 192512000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5047000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 187465000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2895756000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-11-01", "tilDato": "2019-10-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 147258000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 88000}, "driftsresultat": -88000, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 203361000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 203366000}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 203273000}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 818199732 [navn] => SAS NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "51.100", "beskrivelse": "Lufttransport med passasjerer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811176702 [oppstartsdato] => 2015-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Teknisk Base, 2. etasje", "Henrik Ibsens veg 2"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2060", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 144"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "GARDERMOEN", "postnummer": "2061", "kommunenummer": "3033"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?