Index

SÆTERNESET EIENDOM AS

Orgnr: 886357362

tlf: 57 85 20 80
adresse: Gate 1 234

id

68684

organisasjonsnummer

886357362

navn

SÆTERNESET EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-12-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gate 1 234"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "MÅLØY", "postnummer": "6700", "kommunenummer": "4602"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-12-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 114"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "MÅLØY", "postnummer": "6701", "kommunenummer": "4602"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

886357362

navn

SÆTERNESET EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gate 1 234

forradrpostnr

6700

forradrpoststed

MÅLØY

forradrkommnr

4602

forradrkommnavn

KINN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 114

ppostnr

6701

ppoststed

MÅLØY

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.12.2003

stiftelsesdato

05.12.2003

tlf

57 85 20 80

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

886357362

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1847358, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5072162, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3400700}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1671462}}, "journalnr": "2020571171", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886357362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1556928, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1356928}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3515234, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 493182}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3022052}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5072162}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 186875, "totalresultat": 186875, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 670284}, "driftsresultat": 386261, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1056545}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -104461, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13564}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 118025}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 281800}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 986423206 [navn] => SÆTERNESET EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-01-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 886357362 [oppstartsdato] => 2003-12-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gate 1 234"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "Mu00c5Lu00d8Y", "postnummer": "6700", "kommunenummer": "4602"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 114"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "Mu00c5Lu00d8Y", "postnummer": "6701", "kommunenummer": "4602"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?