Index

SÆTRE BIOENERGI AS

Orgnr: 821086302

adresse: Sætrevegen 307

id

23485

organisasjonsnummer

821086302

navn

SÆTRE BIOENERGI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "35.113", "beskrivelse": "Produksjon av elektrisitet fra biobrensel, avfallsforbrenning og deponigass"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sætrevegen 307"], "kommune": "TRYSIL", "landkode": "NO", "poststed": "NYBERGSUND", "postnummer": "2422", "kommunenummer": "3421"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821086302

navn

SÆTRE BIOENERGI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sætrevegen 307

forradrpostnr

2422

forradrpoststed

NYBERGSUND

forradrkommnr

3421

forradrkommnavn

TRYSIL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

35.113

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.06.2018

stiftelsesdato

06.06.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821086302

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2308007, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1744321, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1458486}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 285835}}, "journalnr": "2021349457", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821086302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -11840, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -36270}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1756161, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11161}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1745000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1744321}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -16075, "totalresultat": -16075, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 53805}, "driftsresultat": 30782, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 84587}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -46857, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 719}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 47576}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -16075}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926320815 [navn] => SÆTRE BIOENERGI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-01-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "35.113", "beskrivelse": "Produksjon av elektrisitet fra biobrensel, avfallsforbrenning og deponigass"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 821086302 [oppstartsdato] => 2020-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00e6trevegen 307"], "kommune": "TRYSIL", "landkode": "NO", "poststed": "NYBERGSUND", "postnummer": "2422", "kommunenummer": "3421"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?