Index

SATYR AS

Orgnr: 812430262

mobil: 95 26 58 81
adresse: Austre Lurane 24

id

2046

organisasjonsnummer

812430262

navn

SATYR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-12

naeringskode1

{"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Austre Lurane 24"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "OS", "postnummer": "5200", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812430262

navn

SATYR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Austre Lurane 24

forradrpostnr

5200

forradrpoststed

OS

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

82.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.09.2013

stiftelsesdato

05.09.2013

tlf

tlf_mobil

95 26 58 81

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812430262

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2495959, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2441758, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2438275}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3483}}, "journalnr": "2021548574", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812430262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1827493, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1830000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2507}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 614265, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 614265}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2441758}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1}}]

Reserver mot visning?