Index

SAUDA AUTO AS

Orgnr: 810584742

adresse: Saunes

id

28

organisasjonsnummer

810584742

navn

SAUDA AUTO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Saunes"], "kommune": "SAUDA", "landkode": "NO", "poststed": "SAUDA", "postnummer": "4200", "kommunenummer": "1135"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

1967-02-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 31"], "kommune": "SAUDA", "landkode": "NO", "poststed": "SAUDA", "postnummer": "4201", "kommunenummer": "1135"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

810584742

navn

SAUDA AUTO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Saunes

forradrpostnr

4200

forradrpoststed

SAUDA

forradrkommnr

1135

forradrkommnavn

SAUDA

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 31

ppostnr

4201

ppoststed

SAUDA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

20.02.1967

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810584742

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1337758, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7086720, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6012850}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1073870}}, "journalnr": "2019788250", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810584742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1960290, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1577266}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 383024}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5126430, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 56643}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5069787}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7086720}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 21069, "totalresultat": 21069, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 410822}, "driftsresultat": 194765, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 605587}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -159902, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2133}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 162035}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 34863}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973203827 [navn] => SAUDA AUTO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810584742 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["SAUNES"], "kommune": "SAUDA", "landkode": "NO", "poststed": "SAUDA", "postnummer": "4200", "kommunenummer": "1135"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 31"], "kommune": "SAUDA", "landkode": "NO", "poststed": "SAUDA", "postnummer": "4201", "kommunenummer": "1135"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?