Index

SAUDA BEDRIFTSKAPITAL AS

Orgnr: 812191012

mobil: 41605642
adresse: Kyrkjegata 2

id

1529

organisasjonsnummer

812191012

navn

SAUDA BEDRIFTSKAPITAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-07

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kyrkjegata 2"], "kommune": "SAUDA", "landkode": "NO", "poststed": "SAUDA", "postnummer": "4200", "kommunenummer": "1135"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1520", "beskrivelse": "Kommunalt eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 7"], "kommune": "SAUDA", "landkode": "NO", "poststed": "SAUDA", "postnummer": "4201", "kommunenummer": "1135"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812191012

navn

SAUDA BEDRIFTSKAPITAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kyrkjegata 2

forradrpostnr

4200

forradrpoststed

SAUDA

forradrkommnr

1135

forradrkommnavn

SAUDA

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 7

ppostnr

4201

ppoststed

SAUDA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

1520

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.08.2013

stiftelsesdato

19.06.2013

tlf

tlf_mobil

41605642

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812191012

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2493015, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1879670, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1879670}}, "journalnr": "2021463105", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812191012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 29144, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -856}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1850526, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1850526}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1879670}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3452, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 741215}, "driftsresultat": 3875, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 745090}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 433, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 433}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4308}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912329410 [navn] => SAUDA BEDRIFTSKAPITAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812191012 [oppstartsdato] => 2013-06-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kyrkjegata 2"], "kommune": "SAUDA", "landkode": "NO", "poststed": "SAUDA", "postnummer": "4200", "kommunenummer": "1135"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 7"], "kommune": "SAUDA", "landkode": "NO", "poststed": "SAUDA", "postnummer": "4201", "kommunenummer": "1135"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?