Index

SAXVIK HOLDING AS

Orgnr: 817767192

adresse: Bomvegen 13

id

14315

organisasjonsnummer

817767192

navn

SAXVIK HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-22

naeringskode1

{"kode": "46.650", "beskrivelse": "Engroshandel med kontormøbler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bomvegen 13"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "STEINKJER", "postnummer": "7725", "kommunenummer": "5006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-02

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817767192

navn

SAXVIK HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bomvegen 13

forradrpostnr

7725

forradrpoststed

STEINKJER

forradrkommnr

5006

forradrkommnavn

STEINKJER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.650

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.09.2016

stiftelsesdato

02.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817767192

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2353115, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12230688, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2293737}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9936951}}, "journalnr": "2021282261", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817767192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 10415158, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 804657}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9610501}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1815530, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1815530}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12230688}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3115727, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 108924}, "driftsresultat": -108924, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3862301, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3863311}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1010}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3753377}}]

Reserver mot visning?