Index

SB-PRO AS

Orgnr: 916005083

mobil: 476 73 507
adresse: Flintegata 18B

id

194831

organisasjonsnummer

916005083

navn

SB-PRO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-10-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Flintegata 18B"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6510", "kommunenummer": "1505"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

916005083

navn

SB-PRO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Flintegata 18B

forradrpostnr

6510

forradrpoststed

KRISTIANSUND N

forradrkommnr

1505

forradrkommnavn

KRISTIANSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.10.2015

stiftelsesdato

01.07.2015

tlf

tlf_mobil

476 73 507

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

916005083

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1896366, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9466505, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9058558}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 407947}}, "journalnr": "2020632988", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916005083"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1969911, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1040000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 929911}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7496594, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 589420}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6907174}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9466505}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 283419, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1026302}, "driftsresultat": 656373, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1682675}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -293017, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 144}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 293161}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 363357}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916131992 [navn] => SB-PRO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-10-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 916005083 [oppstartsdato] => 2015-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Flintegata 18B"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6510", "kommunenummer": "1505"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?