Index

SB TRAINING AS

Orgnr: 814872572

mobil: 414 65 554
adresse: Barkveien 5

id

7248

organisasjonsnummer

814872572

navn

SB TRAINING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-20

naeringskode1

{"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Barkveien 5"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3114", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814872572

navn

SB TRAINING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Barkveien 5

forradrpostnr

3114

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.904

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.03.2015

stiftelsesdato

22.01.2015

tlf

tlf_mobil

414 65 554

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814872572

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2202313, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 134226, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 122118}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12108}}, "journalnr": "2020963751", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814872572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -25139, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -55139}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 159364, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 159364}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 134226}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -72407, "totalresultat": -72407, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 897787}, "driftsresultat": -71684, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 826103}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -724, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 733}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -72407}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915148751 [navn] => SB TRAINING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 814872572 [oppstartsdato] => 2015-01-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Barkveien 5"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3114", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?