Index

SBV EIENDOM I AS

Orgnr: 819006962

adresse: Grasmyrvegen 7

id

17492

organisasjonsnummer

819006962

navn

SBV EIENDOM I AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-16

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grasmyrvegen 7"], "kommune": "TYSVÆR", "landkode": "NO", "poststed": "AKSDAL", "postnummer": "5570", "kommunenummer": "1146"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819006962

navn

SBV EIENDOM I AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grasmyrvegen 7

forradrpostnr

5570

forradrpoststed

AKSDAL

forradrkommnr

1146

forradrkommnavn

TYSVÆR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.05.2017

stiftelsesdato

08.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819006962

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2094433, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4394501, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 175}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4394326}}, "journalnr": "2020845992", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819006962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 76085, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 421555}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -345470}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4318416, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 273339}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4045077}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4394501}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -253530, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 110357}, "driftsresultat": -117857, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": -7500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -187395, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 261}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 187656}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -305252}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919078863 [navn] => SBV EIENDOM I AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819006962 [oppstartsdato] => 2017-02-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grasmyrvegen 7"], "kommune": "TYSVu00c6R", "landkode": "NO", "poststed": "AKSDAL", "postnummer": "5570", "kommunenummer": "1146"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?