Index

SC EIENDOM AS

Orgnr: 812021702

adresse: Bildøyvegen 158

id

1117

organisasjonsnummer

812021702

navn

SC EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "23.610", "beskrivelse": "Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bildøyvegen 158"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "STRAUME", "postnummer": "5353", "kommunenummer": "4626"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-29

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812021702

navn

SC EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bildøyvegen 158

forradrpostnr

5353

forradrpoststed

STRAUME

forradrkommnr

4626

forradrkommnavn

ØYGARDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

23.610

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

29.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812021702

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2424297, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5730826, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5360780}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 370046}}, "journalnr": "2021391611", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812021702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1336629, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1306629}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4394197, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1119216}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3274981}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5730826}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 414650, "totalresultat": 414650, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 404294}, "driftsresultat": 695698, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1099992}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -160583, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4267}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 164850}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 535115}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912031942 [navn] => SC EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "23.610", "beskrivelse": "Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812021702 [oppstartsdato] => 2013-05-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bildu00f8yvegen 158"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "STRAUME", "postnummer": "5353", "kommunenummer": "4626"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?