Index

SCAN-CORP AS

https://www.scancorp.no

Orgnr: 888354182

tlf: 67 12 32 43
mobil: 92253557
webside: www.scancorp.no
adresse: Kristinelundveien 16F

id

71648

organisasjonsnummer

888354182

navn

SCAN-CORP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-08-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kristinelundveien 16F"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0268", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-16

hjemmeside

www.scancorp.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

888354182

navn

SCAN-CORP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kristinelundveien 16F

forradrpostnr

0268

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.08.2005

stiftelsesdato

16.06.2005

tlf

67 12 32 43

tlf_mobil

92253557

url

www.scancorp.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.03.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

888354182

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2445703, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 53292596, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 26957599}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 26334997}}, "journalnr": "2021411466", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888354182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 20330875, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 20130875}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 32961721, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 32961721}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 53292596}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 17278741, "totalresultat": 17278741, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2928388}, "driftsresultat": 1222896, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4151284}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 16550922, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16533971}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -16951}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 17773818}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 988537586 [navn] => SCAN-CORP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-08-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 888354182 [oppstartsdato] => 2005-06-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kristinelundveien 16F"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0268", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.scancorp.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?