Index

SCAN TECH PRODUKT PERSONELL AS

Orgnr: 811952702

adresse: Finnestadsvingen 23

id

978

organisasjonsnummer

811952702

navn

SCAN TECH PRODUKT PERSONELL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "09.109", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Finnestadsvingen 23"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4029", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 738"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4004", "kommunenummer": "1103"}

naeringskode2

{"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811952702

navn

SCAN TECH PRODUKT PERSONELL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Finnestadsvingen 23

forradrpostnr

4029

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 738

ppostnr

4004

ppoststed

STAVANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

09.109

nkode2

78.200

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.05.2013

stiftelsesdato

06.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

16.08.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

811952702

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2388695, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 301866, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 301866}}, "journalnr": "2021309326", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811952702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 64080, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 36436}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 27644}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 237786, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 237786}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 301866}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 17994, "totalresultat": 17994, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1153532}, "driftsresultat": 22972, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1176504}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 97, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 103}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 23069}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912095290 [navn] => SCAN TECH PRODUKT PERSONELL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "09.109", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet utvinning av ru00e5olje og naturgass"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811952702 [oppstartsdato] => 2013-05-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Finnestadsvingen 23"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4029", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 738"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4004", "kommunenummer": "1103"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?