Index

SCANDIC TANNLEGEVAKT AS

Orgnr: 912875873

mobil: 92818148
adresse: Liakollveien 1

id

124503

organisasjonsnummer

912875873

navn

SCANDIC TANNLEGEVAKT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-08

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Liakollveien 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1259", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-11-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912875873

navn

SCANDIC TANNLEGEVAKT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Liakollveien 1

forradrpostnr

1259

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.01.2014

stiftelsesdato

25.11.2013

tlf

tlf_mobil

92818148

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.05.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

912875873

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2145143, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1458000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 344586}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1113415}}, "journalnr": "2020896454", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912875873"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -922986, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -952986}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2380986, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2305413}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 75573}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1458000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -459017, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7254916}, "driftsresultat": -399109, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6855807}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -59908, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 250}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 60158}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -459017}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913045882 [navn] => SCANDIC TANNLEGEVAKT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 912875873 [oppstartsdato] => 2014-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bygdu00f8y allu00e9 18"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0262", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?