Index

SCANDINAVIAN SPORTS GROUP AS

Orgnr: 913078101

adresse: Etterstadsletta 25A

id

128263

organisasjonsnummer

913078101

navn

SCANDINAVIAN SPORTS GROUP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-02-04

naeringskode1

{"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Etterstadsletta 25A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0660", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913078101

navn

SCANDINAVIAN SPORTS GROUP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Etterstadsletta 25A

forradrpostnr

0660

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

79.903

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.02.2014

stiftelsesdato

01.01.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913078101

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2512621, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1462262, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 106400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1355862}}, "journalnr": "2021481280", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913078101"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1110962, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 49334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1061628}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 351300, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 351300}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1462262}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1020992, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 35095}, "driftsresultat": -35095, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1056087, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1056087}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1020992}}]

Reserver mot visning?